Hebrejština

Hebrejština označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou – svatý jazyk až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve Státu Izrael.

Hebrejština patří do rodiny semitských jazyků, resp. ke kanaánské severozápadní skupině. Nejstarší dochované hebrejské texty pocházejí z 10. století př. n. l. (tzv. gezerský kalendář). V případě starších textů není možno hovořit o plné diferenciaci severozápadních semitských jazyků mezi jednotlivé jazyky či větve, hovoří se tedy spíše o společné protosemitštině nebo protokeneanštině.

 

© 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. ALL RIGHT RESERVED. CREATED BY JAN KISLINGER