Perština

Perština je jediným úředním jazykem Íránské islámské republiky (přes 66 milionů obyvatel) a jejím východním dialektem, tj. darštinou, hovoří dalších cca 7 milionů obyvatel Afghánistánu (5,6 mil.) – zde je druhým úředním jazykem, Pákistánu (1 mil.) aj. Velmi podobná dnešní moderní perštině je i tádžičtina (jediný úřední jazyk pro cca 6 mil. obyvatel Tádžikistánu).

Obecně lze říci, že afghánská a tádžická nářečí jsou archaičtější a mluvnicky bohatší než současná moderní íránská perština. Z pochopitelných důvodů lze v darštině nalézt mnoho výpůjček z paštštiny a v tádžičtině zase slova přejatá z ruštiny. Íránská perština hojně přejímala slova z arabštiny a částečně i z turečtiny a francouzštiny. Jazyky fârsí, darí a tajiki se od sebe liší asi jako čeština a slovenština – jen (původních) společných výrazů je podstatně méně.

 

© 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. ALL RIGHT RESERVED. CREATED BY JAN KISLINGER