Švédština

Švédština (svenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 8,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na ?landech.[1] Je vzájemně srozumitelná s dánštinou a norštinou.

Švédština je indoevropský jazyk, který patří do severogermánské větve germánských jazyků. Spolu s dánštinou a bokm?lem (jedna z variant norštiny) se řadí mezi východoskandinávské jazyky, zatímco norština (resp. varianta označovaná jako nynorsk), faerština a islandština se řadí mezi západoskandinávské. Toto rozdělení vyplývá z fonologických rozdílů, které mají základ již v době nářečního štěpení staré severštiny.

Jiné rozdělení řadí švédštinu spolu s dánštinou a norštinou mezi kontinentální skandinávské jazyky, které mají v současnosti charakter analytických jazyků. Ostrovní skandinávské jazyky (faerština, islandština) si uchovaly charakter flektivních jazyků.

 

© 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. ALL RIGHT RESERVED. CREATED BY JAN KISLINGER