Soutěž Business Goals 2014

Dne 5. 5. 2014 proběhla ve škole studentská soutěž o nejlepší absolventskou práci – Business Goals. Okolo osmé hodiny ranní, kdy už všichni účinkující studenti byli připraveni v konferenční místnosti, se přišla představit tolik očekávaná komise ve složení odborníků z cestovního ruchu ( PhDr.Nora Dolanská, MBA-ředitelka PIS, Michal Veber-tajemník ACK ČR, Mgr.Jan Mlčák – ředitel komunikace s veřejností Czechtourism, Bc.Jan Otava-manažer oddělení makretingového výzkumu Czechtourism). Nervozita studentů nebyla na první pohled znát, avšak všichni jsme ji trošku pociťovali… přece jen to byla prezentace před odborníky.

Po prvních prezentacích začala nervozita opadat a atmosféra se uvolnila s oddechnutím studentů, kteří již odprezentovali. Komise pokládala studentům ledajaké otázky, avšak nenechali jsme se zaskočit a pohotově odpovídali. Po skončení poslední prezentace si porota vzala několik minut, na již tak očekávané vyhodnocení, kdo že se umístil na prvních třech příčkách.

My jsme mezitím na čerstvém vzduchu bouřlivě debatovali o našich vystoupeních, zda se porotě líbila a co mohlo být jinak. Vyhodnocení poroty proběhlo následovně: 1.místo studentka Marcela Soukupová za prezentaci „Čtvrť umělců slavných i méně slavných v Praze 7“ ( vedoucí Mgr.Marta Lažánková ), 2.místo studentka Kolářová Lucie za prezentaci „ Lovci kubismu a art-deco v Praze 7“ ( vedoucí Doc.PhDr.Zdenka Bastlová, CSc ), 3.místo studentka Kristýna Svobodová za prezentaci „Designové showroomy na Praze 7“ ( vedoucí Mgr.Libor Bastl ). Na jedné věci jsme se ale shodli všichni – byla to velmi cenná zkušenost. Mohli jsme odprezentovat naše projekty v podobě absolventských prací, nad kterými jsme proseděli nemálo dní, někteří i nocí. Od komise jsme se dozvěděli cenné rady a připomínky, které se nám hodí nejen k nadcházejícímu absolutoriu, ale i do budoucna. Soutěž Business Goals byla velmi přínosnou zkušeností pro nás pro všechny, nejen z hlediska prezentace odborníkům z cestovního ruchu, ale také z hlediska toho, jak dokážeme prodat svůj produkt a jak si ho dokážeme obhájit. Naší největší odměnou byla chvála od odborníků a to, že jsme za svá vystoupení dostali ještě i krásné ceny, bylo takzvanou třešničkou na dortu. Všem bych doporučila se soutěže zúčastnit a vyzkoušet si tento zážitek na vlastní kůži.

My jsme to i přes prvotní obavy zvládli, a vy budoucí studenti, kteří se příští rok soutěže zúčastníte, vy to zvládnete také!

© 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. ALL RIGHT RESERVED. CREATED BY JAN KISLINGER