Studenti VŠ a VOŠ máte možnost přestoupit na naši školu kdykoli v průběhu studia

Přestup z jiné VŠ, VOŠ

Přestup z VOŠ nebo VŠ do studijního oboru 65-43-N/..  Cestovní ruch                                       V souladu se zákonem č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.10/2005 stanovuje ředitel školy, který o přestupu rozhoduje.

Vytisknete si a vyplňte :  Žádost o přestup, Přihláška-ke-studiu

Podmínky přestupu                                                                                                                           

Podání žádosti o přestup do studijního oboru 65-43-N/.. Cestovní ruch  s přílohami (studijní průkaz, ověřené výpisy ze studijního oddělení z původní školy a jiné ověřené doklady  o dosavadním vzdělávání, maturitní vysvědčení ze střední školy a lékařské potvrzení).

Poplatek za přestup se nevybírá!
Po posouzení dokladů, které student přikládá v žádosti, ředitel školy rozhodne o přestupu s určením ročníku, do kterého bude uchazeč zařazen.                                                   Uchazeči z příbuzného oboru jiné VOŠ nebo VŠ stanoví ředitel jako podmínku do vyššího ročníku vykonání zkoušek a určí jejich obsah, termín, formu a kritéria hodnocení ,a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.Předměty, které odpovídají akreditovanému programu, může ředitel uznat z minulé školy.Přijatý uchazeč se může dohodnout s učiteli příslušných předmětů na individuálním přístupu, docházce nebo splnění předepsaných požadavků.

 

© 2017 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.