Studenti VŠ a VOŠ máte možnost přestoupit na naši školu kdykoli v průběhu studia

Školné

Výše školného je 12 050,-Kč za semestr studia.

Nejdynamičtějším studentům ho lze uhradit až ve výši 70% z fondu NADACE.

Platby školného je možné rozdělit tak, jak je uvedeno v tabulce možností nenavýšených splátek.

Číslo účtu: 170531007/0300
IBANCZ77 0300 0000 0001 7053 1007

Jako student Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. získáte oproti školnému všechny výhody, které plynou ze statusu studenta na akreditované vyšší odborné škole:

  • zdravotní pojištění hrazené státem na celý školní rok
  • slevu na dani z příjmů fyzických osob
  • studentskou slevu na pražskou MHD
  • další slevy v dopravě, na vstupném, při nákupu odborné literatury
Frekvence Částka Termín splatnosti
Roční 24 100 Kč 30.6.
Pololetní 12 050 Kč 30.6., 30.12.
Čtvrtletní 6 025 Kč 30.6., 30.9., 30.12., 30.3.
Měsíční 2 008 Kč vždy 30. v měsíci

Platbu  za  první semestr  ( zimní období v prvním ročníku )  je možno  rozdělit  čtvrtletně  v poměru:
5 000,- Kč a 7 050,- Kč, přičemž první platba musí být provedena do zápisu ke studiu.

Pokud si vyberete platbu školného měsíčně ve výši 2.008,- Kč, tak platbu budete provádět vždy v hotovosti na sekretariátu školy!

Platby ročního, semestrálního, či čtvrtletního školného je možné uskutečnit jedním z následujících způsobů.

  • Bezhotovostně. Částku posílejte na účet 170531007/0300. Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo.
  • Složenkou C. Zasílejte na adresu školy uvedenou mezi ostatními kontakty.
  • Osobně. Můžete též zaplatit osobně ve škole během úředních hodin.

© 2017 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CR A MOS. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.